Genel

Özgürsüz İrade…

Tanrı'yı en gıcık eden şey özgür iradenin kullanılmasıdır…Ama yine de Tanrı'nın işine akıl sır ermez"der secde edersin. Çünkü varoluştan bu yana herkes bir şeye inanma ihtiyacı hisseder içten içe. "İnsanlar" bunda birbirleri için yetersiz kaldığındanya ellerini göğe kaldırmaya devam edersin ya da avuç açmaktan çürümüş ellerini toprağın dibine gömersin…Seçim senin, özgür irade…Aylin Tamakan